Polityka prywatności w serwisie Katalog Marzeń

Spis treści

Postanowienia ogólne, czyli…

…wyjaśniamy: kto, jak i po co?

Właścicielem i administratorem serwisu www.katalogmarzen.pl jest KatalogMarzeń.pl s.c. Joanna Zubik-Borucka, Tomasz Zubik spółka cywilna z siedzibą w Warszawie kod pocztowy 03-738, przy ul. Kijowskiej 5, NIP 521 35 37 169, zwany dalej Katalogiem Marzeń.

Korzystanie ze strony www.katalogmarzen.pl oznacza, że Ty drogi czytający zgadzasz się na to, co my tutaj w niniejszej Polityce Prywatności piszemy, a piszemy wszystko zgodnie z prawem i tak jak trzeba.

Katalog Marzeń zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w wyżej wspomnianej Polityce Prywatności.

Pierwsza zmiana jaką wprowadzamy:

Klienci i Użytkownicy Katalogu Marzeń oraz wszystkich serwisów do Katalogu należących zwać się będą również: Marzycielami

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę:

Dane osobowe Klientów i Użytkowników Katalogu Marzeń oraz innych serwisów prowadzonych przez Katalog Marzeń na potrzeby działań promocyjnych są wykorzystywane tylko i wyłącznie w ramach usług świadczonych przez Katalog Marzeń.

Uroczyście obiecujemy, że nikomu z osób trzecich nie oddamy Twoich danych. Pamiętaj też, że jako nasz Marzyciel masz takie prawo: użytkownik Serwisu Katalog Marzeń, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 (RODO) ma prawo do:

 • Usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jego temat zarówno z systemu należącego do Katalogu Marzeń, jak i z baz naszych Partnerów - dlaczego Oni je mają? Bo kiedy robimy rezerwację, musimy zdradzić dla kogo ona będzie.
 • Masz też prawo do: ograniczenia przetwarzania danych i przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Katalog Marzeń (jeśli tylko dotyczą bezpośrednio Ciebie), w tym do otrzymania ich w standardowej dla tej procedury formie. Zawsze możesz też wnieść na nas skargę do odpowiedniego urzędu, jeśli uznasz, że robimy coś niezgodnie z prawem.  Możesz też wnieść o środek ochrony prawnej przed sądem przeciwko tym, którzy nas skontrolują oraz przeciwko nam, jeśli uznasz, że nadal coś jest nie tak i zarówno my jak i organ kontrolujący dopuszczamy się jakiś naruszeń prawnych.

Jakie informacje gromadzimy?

Katalog Marzeń gromadzi następujące rodzaje danych: adresy IP, cookies oraz dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, płeć, datę urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, kraj/stan/województwo zamieszkania, miejsce zamieszkania (miejscowość), kod pocztowy adresu zamieszkania, .

Kolejna zmiana jaką wprowadzamy:

Cookies od teraz zwane będą: Ciasteczkami

I. Adresy IP

Adresy IP Marzycieli wykorzystujemy do ciągłej pracy nad naszym serwerem. Dzięki nim wiemy: czy jest jakiś problem związany z naszą stroną, czy z bezpieczeństwem jest wszystko w porządku oraz pomagają nam w ogólnym zarządzaniu naszą witryną. Ponadto możemy je też wykorzystywać w celach statystycznych – w końcu fajnie wiedzieć, ile ludzi spełnia z nami swoje marzenia.

II. Ciasteczka

Katalog Marzeń wykorzystuje tzw.: ciasteczka, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w treści Rozporządzenia w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej (Rozporządzenia e-privacy), w celu:

 • konfiguracji serwisu
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności Serwisu
 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Marzyciele korzystają ze stron internetowych Katalogu Marzeń, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
 • dopasowania tego, co najlepiej pasuje danemu Marzycielowi
 • prezentowania reklam, które w ogóle zainteresują Marzyciela z wykorzystaniem narzędzi internetowej reklamy, np. Google AdSense, ale dopiero wtedy, gdy się na to zgodzi. W szczególności Katalog Marzeń korzysta z „ciasteczek” na potrzeby narzędzia Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics używa ciasteczek, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez ciasteczka na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych, przy zachowaniu standardów określonych przez RODO oraz Privacy Shield. tj. 
 • prawa do informacji
 • obowiązku zapewnienia integralności danych
 • ograniczenia celu przetwarzania
 • prawa wyboru
 • zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania
 • zapewnienia dostępu do danych osobowych

Google będzie analizować te informacje i da nam znać, jak ocenia korzystanie Marzyciela ze strony Katalogu Marzeń. Czyli reasumując: ile czasu spędzasz na serwisach Katalogu Marzeń oraz co interesuje Cię najbardziej w naszej stronie. Google może przekazać te informacje osobom trzecim, jeśli prawo będzie tak nakazywać. Nakazywać może tak wtedy, gdy zrobisz brzydki uczynek to znaczy - karalny w świetle obowiązującego prawa. Nie rób brzydkich uczynków. Może też przekazać je osobom trzecim pracującym dla Google, czyli jakby nadal sobie. Google nie łączy adresu IP Marzyciela z niczym co posiada.

Marzyciel może zrezygnować z ciasteczek wybierając taką opcję u siebie na przeglądarce, ale musi pamiętać, że wtedy korzystanie ze wszystkich usług strony może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej Marzyciel wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych, na zasadach określonych powyżej. Marzyciel może też ograniczyć dostęp ciasteczek do swojego Urządzenia. (Instrukcja gdzieś na końcu niniejszych postanowień). Wtedy da się korzystać ze strony Katalogu Marzeń, ale bez funkcji co ciasteczek wymagają.

Serwis Katalog Marzeń gromadzi lub generuje następujące ciasteczka lub informacje z nimi powiązane:

 • ciasteczka identyfikatora kliknięcia,
 • ciasteczka identyfikatora przeglądarki,
 • identyfikator zewnętrzny (numer identyfikacyjny, który nadawany jest użytkownikowi zaraz po wejściu na stronę),
 • dane Agent użytkownika klienta (nazwa przeglądarki internetowej)

 

Serwis Katalog Marzeń wykorzystuje dwa rodzaje ciasteczek:

 • sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zamknięciem przeglądarki Marzyciela
 • trwałe, które pozostają po zamknięciu przeglądarki na urządzeniu Marzyciela, aż do ich skasowania o ile takie ustawienia wybrał Użytkownik, zgodnie z treścią (Rozporządzenie e-Privacy)

Na podstawie ciasteczek, zarówno sesyjnych, jak i trwałych pobieranych przez Serwis Katalog Marzeń nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Ciasteczek nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

III. Dane osobowe

Dane osobowe przekazywane przez Marzycieli przetwarzane są przez Katalog Marzeń, który jest administratorem danych osobowych. Kontakt z administratorem może się odbywać w szczególności mailowo przez adres biuro@katalogmarzen.pl

Dane osobowe będą przetwarzane przez Katalog Marzeń na warunkach określonych przez RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Katalog Marzeń jest:

(a) kliknięcie akceptacji Regulaminu przez Marzyciela
(b) wykonanie lub zamiar zawarcia umowy
(c) uzasadniony interes administratora danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem
(d) gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako konieczne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację Umów przez Katalog Marzeń.

Przetwarzamy tylko takie dane, które sam Marzyciel nam udostępni. Mogą one dotyczyć np.: adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, adresu, a także IP komputera.

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu:

 1. realizacji tego co obecne prawo stanowi
 2. realizacji Umów, świadczenia usług drogą elektroniczną, prowadzenia Konta Marzyciela oraz innych rzeczy i których wspominamy w Regulaminie
 3. wysyłania promocji, rabatów i ważnych wiadomości marketingowych od Katalogu Marzeń (tylko jeśli wyraziłeś chęć bycia o takowych informowanym poprzez nasz newsletter)

Katalog Marzeń potrzebuje danych osobowych do rezerwowania i opłacania wybranych usług z naszej oferty oraz do wysyłania newslettera z fajnymi nowinkami. Dane te chronimy najmocniej jak umiemy i nikomu nie pokazujemy. Nie możemy ich też wykorzystywać w żaden inny sposób niż te, o których piszemy.

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres do 5 lat i po tym czasie będą usuwane. Chyba, że będą potrzebne do kolejnej interakcji między Katalogiem Marzeń a Marzycielem wtedy znów data ważności to 5 lat od użycia. Zarówno adresy IP, jak i dane osobowe widoczne są w potwierdzeniu zamówienia wysłanym drogą elektroniczną tylko do Marzyciela i do administratora. Ma to na celu wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w podanych danych.

Dane osobowe Użytkowników mogą być powierzane do przetwarzania - odbiorcami danych osobowych są: firma księgowa Katalog Marzeń, dostawca hostingu dla Serwisu, firma realizująca wysyłkę newslettera, firma obsługująca technicznie Serwis, firma obsługująca płatności oraz firmy realizujące przesyłki.

Dane osobowe zgromadzone przez Katalog Marzeń mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa. To na wypadek tych wspomnianych brzydkich uczynków karalnych..

Każdy podmiot, któremu Katalog Marzeń powierza do przetwarzania dane osobowe Klientów w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej Umowa powierzenia) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 28 RODO.

Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Marzyciela, którego dane dotyczą.

W przypadku uzyskania przez Katalog Marzeń wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Katalog Marzeń może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkowników.

Katalog Marzeń stosuje wszystko co możliwe i określone w art. 25,30, 32-34, 35 -39 RODO zapewniając zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Marzycieli.

Do zalogowania się na Konto, konieczne jest podanie loginu i hasła dostępu. Aby zapewnić stosowny poziom bezpieczeństwa, hasło dostępu do Konta istnieje w Serwisie Katalog Marzeń tylko w formie zaszyfrowanej. Natomiast rejestracja i logowanie do Konta, jest prowadzone w ramach bezpiecznego połączenia https. Komunikacja pomiędzy urządzeniem Klienta a serwerami, szyfrowana jest przy pomocy protokołu SSL.

Katalog Marzeń informuje, że korzystanie z sieci i usług świadczonych drogą elektroniczną, zwłaszcza korzystanie z publicznie dostępnych sieci Wi-Fi, może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł), i inne i to kompletnie nie jest nasza wina. Jeśli chcesz wiedzieć coś więcej na ten temat rekomendujemy skontaktować się z informatykiem lub kimś kto zna się na tych sprawach. My tylko wiemy, że tak się może stać, jeśli będziesz korzystać z niepewnych i często niestrzeżonych łączy.

IV. Newsletter

W Serwisie Katalog Marzeń istnieje możliwość korzystania z newslettera informującego użytkownika o nowych produktach, bestsellerach i promocjach, w tym promocjach partnerów Katalog Marzeń jego prenumerata jest dobrowolna i możliwa dopiero po akceptacji Użytkownika, przy zakładaniu konta w Serwisie Katalog Marzeń jak i poprzez wybór właściwej zakładki na stronie. Polecamy, bo ciekawe rzeczy piszemy.

Informacje końcowe

Zgodnie z postanowieniami RODO każdy Marzyciel, który chce wykonywać swoje uprawnienia związane z prawem do wglądu w swoje dane, prawo do ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia oraz żądania usunięcia, może skorzystać z właściwych zakładek w serwisie www.katalogmarzen.pl lub przesłać email pod adres: biuro@katalogmarzen.pl.

 

Zobacz nasze bestsellery :)