Promocja "Gra #Porozmawiajmy O Marzeniach — gratis":

Od 6 grudnia do wyczerpania zapasów, od każdego opłaconego zamówienia (z dostawą kurierem lub do paczkomatu) na kwotę powyżej 250 zł dołączamy grę "Porozmawiajmy o marzeniach" gratis! Instrukcja, w wersji online, do gry znajduje się pod tym linkiem. Zapraszamy do zabawy! 

Zasady promocji "Gra #Porozmawiajmy O Marzeniach — gratis":

  1. Promocja obowiązuję w dniach 06 do 31 grudnia lub do wyczerpania zapasów
  2. W ramach promocji dostępnych jest 5000 sztuk gry #Porozmawiaj O Marzeniach o jednostkowej wartości 49 zł
  3. Gra dołączana jest gratis do każdego zamówienia na kwotę powyżej 250 zł oraz z wybraną formą dostawy przesyłka kurierska, paczkomat InPost lub odbiór osobisty.
  4. Promocja nie obejmuje zamówień z formą dostawy eVoucher PDF oraz opłaconych Gift Voucherem (chyba że kwota pozostała do zapłaty po użyciu Gift Vouchera wynosi minimum 250zł)
  5. Do 1 zamówienia objętego promocją dołączana jest 1 gra

SPRAWDŹ BESTSELLERY

 

 

 

 

 

Konkurs "Porozmawiajmy o marzeniach" - każde zgłoszenie w konkursie to 1 zł na rzecz Fundacji Avalon.

Wielkimi krokami zbliża się ten magiczny czas — Święta! W tym roku przygotowaliśmy coś dla Was i Waszych bliskich. Od 24 listopada do 16 grudnia na naszym Facebooku oraz Instagramie odbywać się będzie konkurs, w którym do zgarnięcia będą suuuper prezenty, a jednocześnie każde zgłoszenie w konkursie wspiera Fundację Avalon. Regulamin konkursu znajdziesz poniżej. Proste zasady, świetne prezenty — czy może być lepiej?

Zasady konkursu:

  1. Przeczytaj regulamin, jeśli go akceptujesz to możesz śmiało brać udział w zabawie!
  2. Opublikuj historię (post lub reels) na Instagramie lub Facebooku, w poście tym nawiąż do “rozmowy o marzeniach z bliskimi". Pokaż jak planujecie wspólne marzenia, a może stworzycie mapę marzeń?
  3. Oznacz nasz profil (Instagram:@katalogmarzen.pl, Facebook: @KatalogMarzenpl) oraz dodaj hasztag #porozmawiajmyomarzeniach.
  4. Twój profil musi być publiczny, abyśmy mogli dostrzec Twoje zgłoszenie. Spełnienie tych warunków jest konieczne, aby Twoje zgłoszenie mogło brać udział w konkursie
  5. Zachęcaj znajomych i pamiętaj — każde prawidłowe zgłoszenie to 1 zł na rzecz Fundacji Avalon!

Nagrody:

I miejsce: Gift Voucher o wartości 300 zł do wykorzystania na ofertę z KatalogMarzeń.pl

II miejsce: Gift   Voucher o wartości 200 zł do wykorzystania na ofertę z KatalogMarzeń.pl

III miejsce:  Gift Voucher o wartości 100 zł do wykorzystania na ofertę z KatalogMarzeń.pl

 

Regulamin Konkursu:

§1. Zasady ogólne

1. Organizatorem Konkursu “Twoja Historia #porozmawiajmyomarzeniach " (dalej konkurs) jest serwis KatalogMarzeń.pl Joanna Zubik-Borucka, Tomasz Zubik s.c.l, zwany dalej Katalogiem Marzeń. Organizator ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości na prowadzonym przez siebie fanpage na portalu społecznościowym Facebook.com oraz Instagram.com oraz na stronach katalogmarzen.pl i porozmawiajmyomarzeniach.pl 

3. Dane organizatora konkursu:KatalogMarzeń.pl Joanna Zubik-Borucka,
4. Tomasz Zubik s.c. ul. Kijowska 5, 03-738 Warszawa.
5. Informacje dostarczone przez Uczestnika Konkursu mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.
6. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 24.11.2022 roku.
7. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
8. Konkurs trwa do 16.12.2022 roku do 23:59. 
 § 2. Warunki uczestnictwa w konkursie 
1. W Konkursie mogą Uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników Organizatora oraz najbliższych członków ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby prawne ani jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
3. Uczestnicy konkursu mają za zadanie:    
 
1. Opublikować historię (post/reels) na platformie Instagram LUB Facebook, w którym mają nawiązać do “rozmowy o marzeniach z bliskimi”. 
2. Uczestnik musi oznaczyć nasz profil (Instagram:@katalogmarzen.pl, Facebook: @KatalogMarzenpl) oraz dodać hasztag #porozmawiajmyomarzeniach. 
3. Profil uczestnika musi być publiczny. 
4. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, udzieloną w formie pisemnej i dostarczoną Organizatorowi.
5. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji e-mail związanej z przebiegiem Konkursu.
6. Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
1. sam wykonał pracę konkursową lub ma do niej prawa autorskie
2. posiada do pracy konkursowej przesłanej w Zgłoszeniu wyłączne prawa autorskie i majątkowe oraz
3. poprzez zgłoszenie do Konkursu nie naruszył ani nie narusza praw osób trzecich
4. 8. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za to naruszenie oraz za szkody poniesione przez Organizatora.
7. 9. Uczestnik jednocześnie oświadcza, że przysługuje mu prawo do zgłoszenia pracy konkursowej w Konkursie i udzielenia zezwoleń zgodnie z Regulaminem. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku ze zgłoszeniem do Konkursu i wykorzystaniem zgodnie z udzielonymi na podstawie niniejszego Regulaminu zezwoleniami.
 
§3. Kryterium wyboru Zwycięzcy Konkursu
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wybrani przez jury, osoby, które odpowiedziały na pytanie konkursowe w najbardziej kreatywny sposób. Zwycięzca konkursu musi spełnić wszystkie zasady konkursu zawarte w §2
2. Jury będzie się składać z 3 osób wskazanych przez Organizatora konkursu.
3. Jury będzie oceniać kreatywność oraz oryginalność prac przesłanych do Organizatora
4. Prace konkursowe można zgłaszać do 16.122022 do 23:59
5. Ogłoszenie zwycięzców następuje bezpośrednio na profilu Katalogu Marzeń w serwisie społecznościowym Facebook oraz Instagram do 20.12.2022
 
§ 4. Nagrody
1. W konkursie przewidziano następujące nagrody: 
a. I miejsce: Gift Voucher o wartości 300 zł do wykorzystania na ofertę z KatalogMarzeń.pl
b. II miejsce: Gift   Voucher o wartości 200 zł do wykorzystania na ofertę z KatalogMarzeń.pl
c. III miejsce:  Gift Voucher o wartości 100 zł do wykorzystania na ofertę z KatalogMarzeń.pl
2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 
§5. Postanowienia końcowe i informacje techniczne
1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
2. Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w Serwisie społecznościowym Facebook oraz Instagram.
3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym działaniu Serwisu Społecznościowego Facebook oraz Instagram.
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do usunięcia treści zamieszczonych przez Użytkownika z portali społecznościowych oraz ze strony internetowej porozmawiajmyomarzeniach.pl, które są sprzeczne z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszają prawa osób trzecich lub też treści obraźliwych, wulgarnych, zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny. Treści (grafika, tekst, linki) naruszające powyższe zasady będą usuwane.
6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatorów i osób trzecich za użycie treści, grafiki i/lub linków naruszających prawa osób trzecich.
7. Teksty konkursowe nie mogą zawierać treści, które przeznaczone są wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe.
8. Osoby przystępujące do Konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu, w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem Konkursu, celem realizacji procesu Konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r nr 101 poz. 926 z pózn. zm/”)
9. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) odrzucenia zgłoszenia przystąpienia do Konkursu w przypadku niedopełnienia warunków, wynikających z Regulaminu,
b) wykładni Regulaminu i rozstrzygania sporów przy jego stosowaniu
12. Organizator deklaruje się do przekazania 1 zł za każde prawidłowo opublikowane zgłoszenie na Fundację Avalon, na nie więcej niż 10000 zł. 
 
§6. Ochrona prywatności
1. Organizator zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133, poz 883)