Najważniejsze informacje o zwrotach i wymianach.
Szczegóły znajdziesz w Regulaminie dostępnym tu: http://www.katalogmarzen.pl/pl/regulamin


Zwroty (czyli Twoje prawo do odstąpienia od umowy).

W ciągu 60 dni od dokonania zamówienia możesz zrezygnować z zakupu Vouchera, Pakietu lub Gift Vouchera bez podania przyczyn, zawiadamiając nas o tym (np. mailowo na adres biuro@katalogmarzen.pl lub pisemnie na adres biura) Jeśli to zrobisz, zwrócimy Ci środki (zazwyczaj zwrot robimy w ciągu kilku dni ale nie później niż 14 dnia od odstąpienia od umowy). 

Dla ułatwienia przygotowaliśmy wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego możesz skorzystać. Wzór znajduje się w naszym regulaminie oraz na końcu tej strony.
Za odstąpienie od umowy przyjmujemy także, niedokonanie jakiejkolwiek wpłaty na nasze konto bankowe w terminie 7 dni roboczych od momentu dokonania zamówienia Vouchera, Pakietu lub Gift Vouchera.

W przypadku zamówień na Prezenty Personalizowane nie jest możliwa rezygnacja z zamówienia.
Odstępnie od umowy w terminie 60 dni nie jest możliwe jeśli Voucher, Pakiet lub Gift Voucher został zrealizowany
W przypadku zakupu Vouchera lub Pakietu w punkcie sprzedaży bezpośredniej zwroty odbywają się według zasad obowiązujących dla danego punktu sprzedaży.

Wymiana

Pod warunkiem że nie dokonałeś (Ty lub Twój obdarowany) rezerwacji terminu realizacji prezentu możesz, przed upływem ważności wymienić Voucher pokrywając jedynie koszty związane z ewentualną jeśli wybierzesz formę inną niż eVoucher (PDF)

Wymiany możesz dokonać tylko jeden raz i na następujących zasadach:
a) jeśli wymieniasz prezent na droższy Voucher musisz dokonać stosownej dopłaty,
b) jeśli wymieniasz prezent na Voucher o tej samej wartości nie ponosić żednych kosztów samej wymiany
c) jeśli wymieniasz prezent na Voucher o niższej wartości nie zwracamy różnicy w stosunku do dokonanej zapłaty.

Twój nowy Voucher będzie miał taki sam termin ważności jak Voucher podlegający wymianie. Wymienić nie można Pakietów oraz usług oferowanych w danym momencie w cenie promocyjnej.
 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

KatalogMarzeń.pl
ul. ul. Konduktorska 4 lok 34
00-775 Warszawa
biuro@katalogmarzen.pl

Ja ............................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży dotyczącej zamówienia nr ............................
Data złożenia zamówienia to................................................., data odbioru przesyłki to .................................................................................................

Imię i nazwisko...........................................................................................................................................
Adres............................................................................................................................................................
Numer konta bankowego do zwrotu wpłaconej ceny: ………………..…………………………………………………………..
Data..............................................................................................................................................................
Podpis ……………………………………………………………………………...........................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------