Marzenia to piękna rzecz, nigdy o tym nie zapominaj. Nie zapomnij również, że marzenia nie spełniają się same, to Ty musisz je spełnić! Niżej znajdziesz kilka różnych cytatów o marzeniach, które pozwolą Ci o tym zapamiętać.

Krótkie cytaty o marzeniach

„Każde marzenie dane jest nam wraz z mocą potrzebną do jego spełnienia”. Richard Bach

„Każde marzenie jest nam dane wraz z siłą potrzebną do jego spełnienia”. Richard Bach

„Uszczęśliwianie innych jest marzeniem ludzi szczęśliwych”. Phil Bosmans

„Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia!” motto Katalogu Marzeń

Sentencje o marzeniach

„Nic tak nie tworzy przyszłości tak, jak marzenia”. Victor Hugo

„Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń”. Eleonor Roosevelt

„Statek stojący w porcie jest bezpieczny, ale nie po to buduje się statki, by stały w portach”. John Augustus Shedd

„Różnica pomiędzy niemożliwym a możliwym leży w determinacji człowieka”. Tommy Lasorda

„Nigdy nie rezygnuj z marzenia, tylko dlatego, że zrealizowanie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie”. Earl Nightingale

„Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku”. Lao Tzu

„Wszystko jest możliwe, trzeba tylko wiedzieć o sposobach”. L. Carroll

„Najpiękniejszych chwil w życiu nie zaplanujesz, one przyjdą same”. Bosmans

Cytat: Walt before Mickey

„To możliwość spełnienia marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące”. P. Coelho

„Biednym nie jest ten, kto nie ma ani grosza. Biedny człowiek to ten, który nie ma marzeń”. Henry Ford

„Cza­sem pa­kuje­my sta­re rzeczy i cho­wamy je na strychu, nig­dy nie za­mie­rzając ich wyj­mo­wać, ale nie pot­ra­fimy się ich poz­być. Pew­nie tak sa­mo jak marzeń”. Harlan Coben

„Jeśli pot­ra­fisz o czymś marzyć, to pot­ra­fisz także te­go dokonać”. Walt Disney

„Co­kol­wiek za­mie­rzasz zro­bić, o czym­kolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość za­wiera w so­bie ge­niusz, siłę i magię”. Johann Wolfgang Goethe

„Iść za marze­niem i zno­wu iść za marze­niem, i tak zaw­sze aż do końca”. Joseph Conrad

„Marze­nie ko­biety - mieć stopę wąziutką, a żyć na szeroką”. Julian Tuwim

„Marzysz o rzeczach wiel­kich, to ci przy­naj­mniej poz­wo­li zro­bić kil­ka małych”. Renard Jules

„Tak kochamy marzenia, że boimy się je realizować”. Albert Camus

„Marzenie - to taki gmach, który istnieje, póki się go nie zaczyna budować”. Władysław Grzeszczyk

„Kto nie ma od­wa­gi do marzeń, nie będzie miał siły do walki”. Paul Zulehner

„Moim zda­niem to nicze­go nie jes­tem pe­wien, jed­nak wi­dok gwiazd spra­wia, iż zaczy­nam marzyć”. Vincent van Gogh

Wszsytko za życie cytat

„Bylibyśmy niejako martwi, gdybyśmy już nie mieli o czym marzyć”. Lucy Maud Montgomery

„Przes­tałem marzyć, jak człowiek nie marzy, umiera”. Ryszard Riedel

„Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia”. Arthur Schopenhauer

„By­wają marzy­ciele, którzy ob­chodzą roczni­ce po­jawienia się ich fan­tastycznych wizji”. Fiodor Dostojewski

„Marzenia to niczym niezmącona rozkosz, a oczekiwanie aż się spełnią to prawdziwe życie”. Wiktor Hugo

„To nieprawda, że ludzie przestają marzyć, ponieważ się starzeją. Ludzie się starzeją, bo przestają marzyć”. Gabriel Garcia Marquez

„Marzenia i lata nie powracają”. Aleksander Puszkin

„Ale marzenia nie spełniają się ot tak. W tym cała ich magia, że są wyczekane”. Martyna Wojciechowska

„Niektórzy ludzie żyją w świecie marzeń. Inni - patrzą na rzeczywistość. Są też tacy, którzy zamieniają jedno w drugie”. Douglas Everett

Cytaty o marzeniach po angielsku

„A dream doesn't become reality through magic; it takes sweat, determination and hard work”.Collin Powel

„All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them”. Walt Disney

„Every great dream begins with a dreamer. Always remember, you have within you the strength, the patience, and the passion to reach for the stars to change the world”. Harriet Tubman

„Dream as if you'll live forever. Live as if you'll die today”. James Dean

„The world needs dreamers and the world needs doers. But above all, the world needs dreamers who do”. Sarah Ban Breathnach