Podobno pierwszym krokiem do wielkich czynów jest inspiracja. W tym miejscu zebraliśmy cytaty o życiu, miłości i marzeniach, każdy z nich po to, aby przemycić dawkę inspiracji. Co wielcy myśliciele starali się nam przekazać?

Cytaty o marzeniach

„Nic tak nie tworzy przyszłości tak, jak marzenia”. Victor Hugo

„Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń”. Eleonor Roosevelt

„Statek stojący w porcie jest bezpieczny, ale nie po to buduje się statki, by stały w portach”. John Augustus Shedd

„Różnica pomiędzy niemożliwym a możliwym leży w determinacji człowieka”. Tommy Lasorda

„Nigdy nie rezygnuj z marzenia, tylko dlatego, że zrealizowanie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie”. Earl Nightingale

„Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku”. Lao Tzu

„Wszystko jest możliwe, trzeba tylko wiedzieć o sposobach”. L. Carroll

„Najpiękniejszych chwil w życiu nie zaplanujesz, one przyjdą same”. Bosmans

„To możliwość spełnienia marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące”. P. Coelho

„Biednym nie jest ten, kto nie ma ani grosza. Biedny człowiek to ten, który nie ma marzeń”. Henry Ford

„Cza­sem pa­kuje­my sta­re rzeczy i cho­wamy je na strychu, nig­dy nie za­mie­rzając ich wyj­mo­wać, ale nie pot­ra­fimy się ich poz­być. Pew­nie tak sa­mo jak marzeń”. Harlan Coben

„Jeśli pot­ra­fisz o czymś marzyć, to pot­ra­fisz także te­go dokonać”. Walt Disney

„Co­kol­wiek za­mie­rzasz zro­bić, o czym­kolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość za­wiera w so­bie ge­niusz, siłę i magię”. Johann Wolfgang Goethe

„Iść za marze­niem i zno­wu iść za marze­niem, i tak zaw­sze aż do końca”. Joseph Conrad

„Marze­nie ko­biety - mieć stopę wąziutką, a żyć na szeroką”. Julian Tuwim

„Marzysz o rzeczach wiel­kich, to ci przy­naj­mniej poz­wo­li zro­bić kil­ka małych”. Renard Jules

„Tak kochamy marzenia, że boimy się je realizować”. Albert Camus

„Marzenie - to taki gmach, który istnieje, póki się go nie zaczyna budować”. Władysław Grzeszczyk

„Kto nie ma od­wa­gi do marzeń, nie będzie miał siły do walki”. Paul Zulehner

„Moim zda­niem to nicze­go nie jes­tem pe­wien, jed­nak wi­dok gwiazd spra­wia, iż zaczy­nam marzyć”. Vincent van Gogh

„Bylibyśmy niejako martwi, gdybyśmy już nie mieli o czym marzyć”. Lucy Maud Montgomery

„Przes­tałem marzyć, jak człowiek nie marzy, umiera”. Ryszard Riedel

„Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia”. Arthur Schopenhauer

„By­wają marzy­ciele, którzy ob­chodzą roczni­ce po­jawienia się ich fan­tastycznych wizji”. Fiodor Dostojewski

„Marzenia to niczym niezmącona rozkosz, a oczekiwanie aż się spełnią to prawdziwe życie”. Wiktor Hugo

„To nieprawda, że ludzie przestają marzyć, ponieważ się starzeją. Ludzie się starzeją, bo przestają marzyć”. Gabriel Garcia Marquez

„Marzenia i lata nie powracają”. Aleksander Puszkin

„Ale marzenia nie spełniają się ot tak. W tym cała ich magia, że są wyczekane”. Martyna Wojciechowska

„Niektórzy ludzie żyją w świecie marzeń. Inni - patrzą na rzeczywistość. Są też tacy, którzy zamieniają jedno w drugie”. Douglas Everett

Cytaty o marzeniach po angielsku

„A dream doesn't become reality through magic; it takes sweat, determination and hard work”.Collin Powel

„All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them”. Walt Disney

„Every great dream begins with a dreamer. Always remember, you have within you the strength, the patience, and the passion to reach for the stars to change the world”. Harriet Tubman

„Dream as if you'll live forever. Live as if you'll die today”. James Dean

„The world needs dreamers and the world needs doers. But above all, the world needs dreamers who do”. Sarah Ban Breathnach

Cytaty o życiu

„Wszyscy mamy dwa życia. To drugie zaczyna się w chwili, gdy zdamy sobie sprawę, że mamy tylko jedno”. Konfucjusz

„Kochać samego siebie - to początek romansu na całe życie”. Oscar Wilde

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro”. Jan Paweł II

„Życia nie mierzy się ilością oddechów, ale ilością zapierających dech chwil”. Michael Vancev

„Jeżeli czegoś nie wolno, a bardzo się chce, to można”. Pani Bukowa

„Wiek nie ma znaczenia, chyba że jesteś serem”. Billie Burke

„Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie. Pytaj, co ty możesz zrobić dla swojego kraju”. John F. Kennedy

„Idzie o to, że człowiek, który w głębi siebie nie kryje niespodzianki, z reguły nie bywa interesujący”. M. Bułhakow

„Bądź pan nie takim jak wszyscy, choćby pan miał być tylko sam jeden takim, jaki pan jest”.F. Dostojewski 

„Sądzę, że podstawowym celem naszej egzystencji jest poznawanie”. James Dean

„To, co dziś jest rzeczy­wis­tością, wczo­raj było niereal­nym marzeniem”. Paulo Coelho

„Świat na­leży do ludzi, którzy mają od­wagę marzyć i ry­zyko­wać, aby spełniać swo­je marze­nia. I sta­rają się ro­bić to jak najlepiej”. Paulo Cohello

„Ludz­kość po­dob­no od nie­pa­mięt­nych czasów śni o la­taniu. Is­totnie, źródła tych marzeń sięgają przod­ków czło­wieka, u któ­rych naj­czę­ściej wystę­po­wał sen o spa­da­niu z gałęzi”. Terry Prachet

„Nie odkładaj marzeń, odkładaj na marzenia”.

„W życiu nigdy nie jest za późno na trzy rzeczy: miłość, naukę i spełnianie marzeń”.

„Kiedy mamy marzenia, ale nie próbujemy ich spełniać, życie staje się koszmarem.” Daren Aronofsky

„Trzeba czegoś pragnąć, aby żyć”. Margaret Deland

„Nie pozwól, by starch przed czasem, który upłynie, zanim coś osiągniesz, przeszkodził ci w zrobieniu tego. Czas i tak upłynie, można więc równie dobrze wykorzystać go w  najlepszy możliwy sposób”. Earl Nightingale

Cytaty o przyjaźni

„Jeśli dożyjesz 100 lat, mam nadzieję, że dożyję 100 lat minus 1 dzień, tak abym nigdy nie musiał żyć bez ciebie”. Kubuś Puchatek

„Przyjaźń jest jedynym cementem, który utrzyma świat razem”. Woodrow T. Wilson

„Kwiaty nie zakwitną bez ciepła słońca. Ludzie nie mogą stać się ludźmi bez ciepła przyjaźni”. Phill Bosmans

„Powolnie poznawaj przyjaźń; ale kiedy ją poznasz, kontynuuj stanowcze i stale”. Sokrates

Cytaty o miłości

„Wolę jedno życie z Tobą niż samotność przez wszystkie ery tego świata”. John Ronald Reuel Tolkien

„Miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać, lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku”. Antoine de Saint-Exupéry (Mały Książe)