Kup prezent za minimum 200 zł i odbierz kartę zniżkową OpenCard za darmo!

Kup dowolny prezent w serwsie Katalog Marzeń w dniach od 06.09 do 16.09.2017 za kwotę co najmniej 200 zł brutto, a otrzymasz od nas kod upoważniający do bezpłatnego pobrania miesięcznej karty OpenCard.

Czym jest OpenCard?

OpenCard jest programem zniżkowym działającym w ponad 500 restauracjach w całej Polsce. Karta upoważnia do zniżki 50% na jedzenie, 30% na cały rachunek z pewnymi wyjątkami, 20% na cały rachunek bez ograniczeń lub dwa dania główne w cenie jednego.

Kiedy i w jaki sposób otrzymam mój kod?

Twój kod wyślemy na adres mailowy podany w zamówieniu najpóźniej 3 dni od dnia dokonania zakupu. Warunkiem wysłania kodu jest poprawnie złożone i opłacone zamówienie na kwotę minimum 200 zł w naszym serwisie.

W jaki sposób mogę skorzystać z kodu? 

Pobierz aplikację OpenCard (App Store, Google Play), uruchom, wybierz zakładkę "Menu", a następnie "Wykorzystaj kod", wpisz swój kod i wypełnij krótki formularz rejestracji.

Jak mogę skorzystać z rabatów, do których upoważnia karta OpenCard? 

Uruchom aplikację i znajdź restaurację. Na miejscu uruchom aplikację i wybierz restaurację, w której jesteś. Na stronie oferty karty OpenCard danej restauracji wybierz przycisk „UŻYJ” i pokaż swoją kartę obsłudze przed złożeniem zamówienia.  

Regulamin promocji „Kup prezent, odbierz OpenCard” 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (Regulamin), określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Kup prezent, odbierz OpenCard”  (Promocja).
 2. Organizatorem Promocji jest KatalogMarzeń.pl Joanna Zubik-Borucka, Tomasz Zubik spółka cywilna" z siedzibą w Warszawie kod pocztowy 00-775, przy ulicy Konduktorskiej 4 lok 34 NIP 521 35 37 169 (Organizator).
 3. Promocja odbywa się na stronie serwisu internetowego www.katalogmarzen.pl
 4. Promocja trwa od 06.09 do 16.09.2017 (Okres Promocji).
 5. Promocja polega na przekazaniu Uczestnikowi, który spełnił warunki promocji, promocyjnego kodu umożliwiającego bezpłatne pobranie karty zniżkowej OpenCard. Regulamin korzystania z karty OpenCard znajduje się na stronie wydawcy ww. karty pod linkiem https://www.opencard.pl/regulamin 
 6. Uczestnik – osoba fizyczna, która w okresie obowiązywania promocji dokona zakupu dowolnych usług oferowanych przez Organizatora na jego stronie internetowej www.katalogmarzen.pl na łączną kwotę minimum 200ł brutto oraz w trakcie składania zamówienia zaznaczy „OpenCard” w polu „Opcje dodatkowe” (Zamówienie promocyjne)
 7. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy – uczestnik ma prawo do odstąpienia od umowy zamówienia promocyjnego w ciągu maksymalnie 14 dni od daty złożenia zamówienia, bez podania przyczyny, zawiadamiając o tym KatalogMarzeń.pl w formie pisemnej.

II. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

 1. Uczestnik, który złoży zamówienie w dniach 06 września 2017 do 12 września 2017 roku na Prezenty o łącznej wartości minimum 200 zł oraz zaznaczy chęć otrzymania karty OpenCard otrzyma drogą elektroniczną kod upoważniający do bezpłatnego pobrania miesięcznej karty OpenCard (ważnej przez 1 miesiąc od momentu rejestracji).
 2. Kod nie może zostać wymieniony na inną usługę ani nie podlega wymianie na pieniądze.
 3. Kod zostanie przesłany drogą elektroniczną najpóźniej 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia na adres mailowy podany w zamówieniu.
 4. Warunkiem otrzymania kodu jest prawidłowe złożenie i opłacenie zamówienia w okresie promocji, podanie prawidłowego adresu email.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loteria promocyjna, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 4. Regulamin Promocji, będzie dostępny przez czas trwania Promocji w siedzibie Organizatora oraz na www.katalogmarzen.pl począwszy od dnia jej rozpoczęcia.
 5. W pozostałych kwestiach nieobjętych postanowieniami niniejszego Regulaminu promocji zastosowanie ma Regulamin serwisu KatalogMarzeń.pl