Zasady konkursu:
1. zapoznaj się z regulaminem
2. wypełnij otrzymany kupon
3. zaznacz niezbędne zgody
4. wręcz kupon organizatorowi
5. czekaj na ogłoszenie wyników


Trzymamy kciuki za Ciebie!

Pytanie konkursowe:
Napisz, które marzenia z oferty Katalogu Marzeń chciałbyś spełnić, gdybyś otrzymał voucher do
serwisu w ramach swojej pracy?


Wymagane zgody:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KatalogMarzeń.pl S.C. Joanna Zubik-Borucka, Tomasz
Zubik s.c.,ul. Konduktorska 4 lok. 34 w Warszawie moich danych osobowych w postaci adresu
poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów
i usług oferowanych przez Katalog Marzeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Zgoda może być w każdym momencie wycofana.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie
numeru telefonu przez KatalogMarzeń.pl S.C. Joanna Zubik-Borucka, Tomasz Zubik s.c.,ul.
Konduktorska 4 lok. 34 w Warszawie w celu prowadzenia działań marketingowych  przy użyciu
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w
rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zgoda może być w każdym momencie wycofana.

 

Regulamin konkursu Spełnij Marzenie :

1. Organizatorem Konkursu jest serwis Katalog Marzen (KatalogMarzeń.pl J. Zubik-Borucka, T. Zubik s.c., ul. Konduktorska 4 lok 34, 00-775 Warszawa, NIP: 5213537169).
2. Organizator ogłasza konkurs Spełnij Marzenie
3. Konkurs odbywa się 5.12.2019 podczas Kongresu Profesjonalistów HR, Hotel Novotel Warszawa Airport, ul. 1 Sierpnia 1 w godzinach 10:00-15:00
4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
5. W konkursie mogą Uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora oraz najbliższych członków ich rodzin.
6. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie w trakcie trwania:

  • Zapoznać się z zasadami konkursu na stoisku Katalogu Marzeń lub na stronie https://katalogmarzen.pl/pl/promocje-kody-rabatowe-konkursy
  • Odpowiedzieć na pytanie: Napisz, które marzenia z oferty Katalogu Marzeń chciałbyś spełnić, gdybyś otrzymał voucher do serwisu w ramach swojej pracy?

7. Zwycięzców konkursu wybierze jury składające się z min. 3 osób wskazanych przez Organizatora Konkursu
8. Jury będzie oceniać poprawność merytoryczną oraz oryginalność przesłanych odpowiedzi
9. Jury przyzna nagrodę w po rozstrzygnięciu konkursu.
10. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 5.12.2019 podczas trwania kongresu.
11. Zwycięzca nagrody otrzyma Gift Voucher Katalogu Marzeń o wartości 1000 zł.
12. Jury przyzna nagrodę za 2 miejsce w postaci Vouchera dla 2 osób na Wykwintną Kolację w ciemności, o wartości 319 zł.
13. Wszelkie zasady realizacji nagród zawarte są w regulaminie dostępnym na stronie //katalogmarzen.pl/pl/regulamin.
14. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
15. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a. odrzucenia zgłoszenia przystąpienia do Konkursu w przypadku niedopełnienia
warunków, wynikających z Regulaminu,
b. wykładni Regulaminu i rozstrzygania sporów przy jego stosowaniu.
2. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji e-mail związanej z przebiegiem Konkursu.
3. Warunkiem uczestnictwa jest zaznaczenie obu zgód marketingowych na karteczkach.
4. Osoby przystępujące do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu, w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem Konkursu
5. Zasady dot. ochrony danych osobowych przez Katalog Marzeń są zawarte na stronie: katalogmarzen.pl/pl/polityka-prywatnosci