Weź udział w konkursie

Motywowanie pracowników w praktyce, to cykl 3 artykułów zwalniający z teorii. Dzięki niemu dowiesz się, jak w praktyce zastosować konkretne rozwiązania pozwalające zbadać i kształtować motywację pracowników w Twoim zespole. 


Dzięki temu cyklowi dowiesz się konkretnie, jak działać, jakie narzędzia zastosować i poznasz opinie polskich pracowników. W każdym z 3 artykułów zawarte są tez informacje dotyczące konkursu, w którym możesz wygrać wspaniały weekend dla 2 osób i voucher do SPA.

 

Co trzeba zrobić, by wygrać nagrodę?
Przeczytać 3 artykuły publikowane na łamach HR Business Partner 
Pobrać 3 materiały praktyczne - specjalnie przygotowane narzędzia praktyczne do wykorzystania w Twoim zespole:
pierwszy materiał do pobrania jest tutaj >>
- drugi materiał do pobrania jest tutaj >>
trzeci materiał do pobrania jest tutaj >>
 
W artykułach i materiałach praktycznych oprócz sporej dawki wiedzy znajdziesz również odpowiedzi na pytania konkursowe!
Odpowiedzieć na min. 1 z pytań konkursowych - pytania będą pojawiać się pojedyńczo, wraz z publikacją kolejnych wydań HR Business Partner: HR 11 lipiec-sierpień,  HR12 wrzesień-październik, w HR13 listopad-grudzień 
Odpowiedzi na pytania konkursowe prześlij na adres opruszkowska@katalogmarzen.pl w terminie do 31.12.2019
 
Jeśli chcesz otrzymać informację o pojawieniu się kolejnych artykułów i materiałów praktycznych, a także pytań konkursowych pobierz pierwszy materiał: "Magiczna formuła na motywację pracowników" do pobrania tutaj.

 

Pytania konkursowe:

1. Wymień przynajmniej trzy często spotykane czynniki  wpływające na motywację pracowników.

2. Wymień 3 skuteczne według Ciebie rozwiązania motywujące pracowników na podstawie przeczytanego poradnika i uzasadnij, swój wybór

3. Na podstawie raportu, jakie prezenty zastosowałbyś w swojej firmie tak, by pracownicy czuli się osobiście docenieni przez pracodawcę?

 

Regulamin

 1. Organizatorem Konkursu jest serwis Katalog Marzen (KatalogMarzeń.pl J. Zubik-Borucka, T. Zubik s.c., ul. Konduktorska 4 lok 34, 00-775 Warszawa, NIP: 5213537169).
 2. Organizator ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości na łamach strony www.katalogmarzen.pl a także na stronie https://hrbusinesspartner.pl/artykul/konkurs-katalog-marzen-motywowanie-pracownikow-w-praktyce
 3. Konkurs rozpoczyna się w dniu:  25 lipca 2019 roku i kończy w dniu 31.12.2019.
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 5. W Konkursie mogą Uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora oraz najbliższych członków ich rodzin.
 6. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie w trakcie trwania konkursu
 1. Zapoznać się z artykułami o motywowaniu pracowników autorstwa pracowników Katalogu Marzeń w magazynach HRBP, wydania: lipiec-sierpień,  wrzesień-październik, listopad-grudzień
 2. Pobrać materiały wskazane w linkach pod każdym artykułem oraz w wydaniu online na https://hrbusinesspartner.pl/
 3. Odpowiedzieć na min. 1 pytanie dotyczące kolejnych artykułów. (Pytania będą publikowane pod każdym artykułem)  – odpowiedzi należy przesłać na adres opruszkowska@katalogmarzen.pl w terminie do 31.12.2019
 1. Zwycięzców Konkursu wybierze jury składające się z min. 3 osób wskazanych przez Organizatora Konkursu
 2. Jury będzie oceniać poprawność merytoryczną oraz oryginalność przesłanych odpowiedzi, jak również liczbę pytań, na które odpowiedział Uczestnik.
 3. Jury przyzna jedną nagrodę główną oraz dwie nagrody dodatkowe. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 7.01.2020 roku na stronie Katalogu Marzeń, na stronie https://hrbusinesspartner.pl/ oraz poprzez e-mail do zwycięzców nagród
 4. Zwycięzca nagrody głównej  otrzyma Voucher Katalogu Marzeń: Pakiet Weekend dla Dwojga Exclusive o wartości 1000 zł i będzie mógł  wybrać 1 z weekendów oferowanych w pakiecie spośród kilkunastu propozycji w całej Polsce. Zwycięzcy nagród dodatkowych otrzymają pakiet Voucher SPA 200 na wykorzystanie na dowolne usługi w blisko 30 salonach SPA na terenie Polski.
 5. Wszelkie zasady realizacji nagród zawarte są w regulaminie dostępnym na stronie https://katalogmarzen.pl/pl/regulamin. Vouchery zostaną wysłane do zwycięzców w wersji elektronicznej (plik PDF) przesyłanej na adres email podany przez Użytkownika
 6. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 7. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  a) odrzucenia zgłoszenia przystąpienia do Konkursu w przypadku niedopełnienia warunków, wynikających z Regulaminu,
  b) wykładni Regulaminu i rozstrzygania sporów przy jego stosowaniu.
 9. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji e-mail związanej z przebiegiem Konkursu.
 10. Osoby przystępujące do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu, w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem Konkursu
 11. Zasady dot. ochrony danych osobowych przez Katalog Marzeń są zawarte na stronie: https://katalogmarzen.pl/pl/polityka-prywatnosci