Konkurs - Zapakuj prezent przeżycie!

Data aktualizacji: 2015-11-17

Jeśli zdarzyło Ci się zapomnieć o ważnej dacie, rocznicy bądź urodzinach bliskiej osoby i nie masz prezentu mamy dla Ciebie blisko 800 pomysłów na prezent przeżycie (lot szybowcem, weekend w SPA, romantyczna kolacja, bilety do teatru czy kurs fotografii) i każdy z nich możesz zamówić w wersji elektronicznej, którą otrzymasz w ciągu 1 minuty od złożenia zamówienia. Pobierz plik PDF wydrukuj, przewiąż wstążką i gotowe! Podaruj niezapomniane emocje!

Jeśli masz trochę więcej czasu i głowę pełną pomysłów, mozesz tak wydrukowany Voucher zapakować dowolnie, w kopertę, ozdobne pudełko, złożyć w origami czy stworzyć prawdziwe rękodzieło robiąc samodzielnie opakowanie dla Twojego prezentu.

 

Konkurs DIY - zapakuj prezent przeżycie!

 

 

Zasady konkursu:

  1. Polub nasz fanpage na Facebooku >> https://www.facebook.com/KatalogMarzenpl/
  2. Pokaż nam jak przyogtujesz i zapakujesz eVoucher by podarować go na Święta, przykładowy Voucher w PDF pobierz tutaj (pobierz, wydrukuj i własnoręcznie zapakuj)
  3. Wykaż się kreatywnością formy i treści ;) Wybierzemy najciekawszą odpowiedź umieszczoną w komentarzu pod postem konkursowym do 29 listoapda 2015
  4. Obierz nagrodę "Pakiet Artystyczny" i wybierz jeden z dostęnych kursów (Kurs decoupage, Kurs filcowania, Kurs rysunku i malarstwa, Malowanie na jedwabiu, Nauka garncarstwa dla Dwojga, Nauka rysowania aktów, Pluszakowe warsztaty dla dwojga, Warsztaty szycia na maszynie, Warsztaty tworzenia biżuterii, Warsztaty tworzenia eko-kosmetyków lub Zajęcia plastyczne dla dzieci) 

 

REGULAMIN KONKURSU " Konkurs DYI - zapakuj prezent przeżycie!"

1. Regulamin:

§1. Zasady ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest serwis KatalogMarzen.pl, właściciel Fanpage`a, na którym organizowany jest konkurs w dniach 17.11..2015 – 29.11.2015
2. Dane organizatora konkursu: KatalogMarzeń.pl, ul. Czerniakowska 73/79 lok. 7, 00-718 Warszawa.

3. Fundatorem nagród jest: KatalogMarzeń.pl, ul. Czerniakowska 73/79 lok. 7, 00-718 Warszawa.
4. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika Konkursu mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

§3. Zasady Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 17 listopada 2015 roku.
2. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie Vouchera KatalogMarzeń.pl i własnoręczne zapakowanie prezentu
3. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie odpowiedzi w dowolnej graficznej i umieszczenie jej w komentarzu pod postem informującym o konkursie w serwisie facebook
4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
5. W Konkursie może wziąć udział dowolna osoba, która ukończyła 18 lat
6. Konkurs kończy się z dniem 29 listopada 2015 roku.
7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 30 listopada 2015 roku.

§4. Kryterium wyboru Zwycięzcy Konkursu

1. Zwycięzcą Konkursu zostaje1 osoba wybrana przez jury. Zwycięzca konkursu muszą spełnić wszystkie zasady konkursu zawarte w §3 
2. Jury będzie się składać z 3 osób wskazanych przez Organizatora konkursu.
3. Jury będzie oceniać kreatywność oraz oryginalność odpowiedzi przesłanych do Organizatora

§ 5. Nagrody

1. Zwycięzca w Konkursie, otrzyma Voucher na  Pakiet przeżyć artystycznych, w którego skład wchodzą przeżycia przeżycia wymienione w pakiecie dostępnym pod adres https://katalogmarzen.pl/pl/o/nagroda-w-konkursie-dyi-pakiet-przezyc-artystycznych 
2. W przypadku, gdy Laureat nie odbierze nagrody w przeciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników lub też kontakt z Laureatem jest niemożliwy lub utrudniony z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu, nagroda przepada. W takim przypadku Organizator Konkursu może dokonać ponownego wyboru Laureata. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do nowo wybranego Laureata, z tym zastrzeżeniem, że ustala się ostateczny termin wydania nagrody na dzień 30 listopada 2015 roku. W przypadku braku odbioru nagrody przez Laureata Konkursu w ww. terminie, przyznana nagroda przepada.
3. Nagrody opisane w pkt. 1 powinny zostać zrealizowane najpóźniej do dnia zamieszczonego na voucherze.
4. Niezależnie od nagród, o których mowa w pkt 1 i 2. niniejszego paragrafu – Organizatorowi przysługuje prawo do ustanowienia innych dodatkowych nagród według wyłącznego ich uznania i własnych kryteriów.
5. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

§6. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
2. Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w Serwisie społecznościowym Facebook.
3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym działaniu Serwisu Społecznościowego Facebook.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pliki tekstowe lub graficzne, które zostały umieszczone przez Użytkownika.
7. Organizator nie archiwizuje i nie administruje plikami graficznymi oraz informacjami tekstowymi wprowadzanymi do aplikacji przez Użytkowników.
8. Organizator Konkursu zastrzegają sobie prawo do usunięcia treści zamieszczonych przez Użytkownika, które są sprzeczne z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszają prawa osób trzecich lub też treści obraźliwych, wulgarnych, zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny. Treści (grafika, tekst, linki) naruszające powyższe zasady będą usuwane.
9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatorów i osób trzecich za użycie treści, grafiki i/lub linki naruszających prawa osób trzecich.
10. Teksty konkursowe nie mogą zawierać treści, które przeznaczone są wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe.
11. Osoby przystępujące do Konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu, w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem Konkursu, celem realizacji procesu Konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r nr 101 poz. 926 z pózn. zm/”).
13. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) odrzucenia zgłoszenia przystąpienia do Konkursu w przypadku niedopełnienia warunków, wynikających z Regulaminu,
b) wykładni Regulaminu i rozstrzygania sporów przy jego stosowaniu.


2. Polityka Prywatności
§1. Ochrona prywatności
1. Organizator zobowiązują się do ścisłego przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133, poz 883).

Data publikacji: 2015-11-17

TAGI: konkurs
OBSERWUJ NAS
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
Korzystaj z promocji i nowości!